Esiopetukseen ilmoittautuminen

Suomessa vakituisesti asuvilla lapsilla on lakiin perustuva velvollisuus osallistua esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. 

Lukuvuodelle 2019-2020 ilmoittautuminen koskee vuonna 2013 syntyneitä lapsia sekä pidennettyyn oppivelvollisuuden piiriin otettuja lapsia, joiden esiopetus tai oppivelvollisuus toteutetaan esiopetusryhmässä.
Jokaisella sivulla on ?- painike, jonka takaa löytyy lisäohjeita ilmoituksen täyttämiseen.

Tervetuloa tekemään esiopetukseen ilmoittautuminen.Close Help