Tervetuloa tekemään lapsen varhaiskasvatushakemus

Alle kouluikäisen lapsen varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden lapsen ja perheen tarpeen mukaan. Hakemus tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta.
Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä tai opinnoista eikä hoidon tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatusta haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan.

Hakemuksen jokaisella sivulla on ? - painikkeita, joista löytyy apua hakemuksen täyttämiseen.
 


Close Help